Hải quan Bắc Ninh
Tìm kiếm thông tin về Hải quan:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
Quy định pháp luật của Việt nam
Số hiệuTrích yếu/Tóm tắt
350/QĐ-BTCCông khai thủ tục hành chính
Nghị định 59/2018/NĐ-CPNghị định 59/2018/NĐ-CP: Những thay đổi về thủ tục hàng tạm nhập tái xuất
39/2018/TT-BTCThông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quỵ định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
149/2016/NĐ-CPNghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá
106/2016/QH13Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.
107/2016/QH13Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
184/2015/TT-BTCThông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
65/2015/QĐ-TTgQuyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.
1966/QĐ-TCHQ Quyết định về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
42/2015/TT-BTCThông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
39/2015/TT-BTCQUY ĐỊNH VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
38/2015/TT-BTCQuy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
54/2014/QH13LUẬT HẢI QUAN
3417/QĐ-TCHQQuyết định v/v ban hành quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu áp dụng hoàn thuế giá trị gia tăng.
12221/TCHQ-TCCBCông văn số 12221/TCHQ-TCCB ngày 8/10/2014 Tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài
12165/TCHQ-GSQLCông văn số 12165/TCHQ-GSQL ngày 8/10/2014 Tăng cường biện pháp quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra Khu KTCK
2926/QĐ-TCHQQuyết định 2926/QĐ-TCHQ ngày 6/10/2014 ban hành Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống Công nghệ thông tin Hải quan
91/2014/NĐ-CPNghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
30/CT-TTgChỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
2510/QĐ-BTCQuyết định 2510/QĐ-BTC ngày 30/9/2014 công bố TTHC mới trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
88/2014/NĐ-CPNghị định 88/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
8438/QĐ-BCTQuyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
2437/QĐ-BTCQuyết định số 2437/QĐ-BTC ngày 22/09/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
54/2014/QĐ-TTgQuyết định 54/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
2376a/QĐ-BTCQuyết định 2376a/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 132/2014/TT-BTC ngày 10/09/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương đương đang lưu hành

Các cam kết quốc tế mà Việt nam tham gia
 
 
Các nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ tại cơ quan Hải quan
 
 
Thông tin hoạt động
 
 
Hỏi đáp
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn