Phòng Nghiệp vụ: Tự học tập để nâng cao chất lượng

Phòng nghiệp vụ là đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Cục. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức Phòng nghiệp vụ phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt đồng thời phải luôn có ý thức tự học tập, trau đồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.

       Ý thức được tầm quan trọng trong việc tự học tập nâng cao trình độ cán bộ, công chức, ngày 11/06/2019 lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ đã tổ chức lớp tập huấn nội bộ để cán bộ, công chức kịp thời nắm bắt những văn bản chính sách mới, sử dụng thành thạo các chương trình tin học ứng dụng để tránh các sai sót trong công tác nghiệp vụ chuyên môn.
http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19369/3.png
 

Phương pháp tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của Phòng Nghiệp vụ là giải pháp có tính sáng tạo của lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ vững mạnh, chính quy hiện đại và chuyên nghiệp./.

 
 
 
 
 
 
Phong NV, Phong NV
Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Địa chỉ: 162 - Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội