Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
0Giới thiệu văn bản mới
Nhật Minh - 6/10/2009 10:04 AM
Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và thực hiện những cam kết về ưu đãi thuế quan mà Việt Nam tham gia, ngày 30/9/2009, Bộ Tài chính ban hành các Thông tư 189/2009/TT-BTC và Thông tư 190/2009/TT-BTC để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
Ngọc Lợi - 28/09/2009 8:16 AM
Cho đến nay, vấn đề xác định thu nhập chịu thuế có gốc từ ngoại tệ là một vấn đề gây nhiều tranh cãi giữa đối tượng nộp thuế và cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2225/VPCP-KTTH ngày 9/4/2009 của Văn phòng chính phủ về việc xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 hướng dẫn cụ thể quy định này.
Thu Thủy - 27/08/2009 9:50 AM
Ngày 17/8/2009, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 165/2009/TT-BTC quy định ngừng thu lệ phí qua lại biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng. Thông tư này thay thế Quyết định số 66/2001/QĐ-BTC ngày 5/7/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí qua lại biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.
Đức Thành - 17/08/2009 10:22 AM
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử.
Đức Thành - 17/08/2009 10:20 AM
Ngày 04/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2009-2010.

Nguyễn Thủy - 22/05/2009 8:15 AM
Để tạo điều kiện cho ngành cơ khí chế tạo ổn định, phát triển, ngày 15/5/2009 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2009/TT-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng sắt thép thuộc nhóm 72.27, 72.28 quy định tại Thông tư số 75/2009/TT-BTC. Theo đó mặt hàng thép cơ khí chế tạo được chi tiết hóa thành một mã HS riêng, có thuế suất là 0% thay cho mức cũ 10% và áp dụng cho các tờ khai hải quan từ ngày 20/4/2009.
Thu Thủy - 6/05/2009 1:58 PM
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2008-2012 chính thức được ban hành kèm theo Thông tư số 83/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực vào nửa đầu tháng 6 này.
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn