Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
0Hợp tác quốc tế
Huy Tài – Ban CCHĐH - 6/10/2009 9:53 AM
Ngày 30 tháng 10 năm 2008, tại Hội thảo doanh nghiệp hàng năm do Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ được tổ chức tại Oa sinh tơn, lần đầu tiên, Hải quan Mỹ đã công bố Chiến lược hoạt động giai đoạn 2009 – 2013. Chiến lược này nêu rõ cách thức để Hải quan Mỹ hoàn thành sứ mệnh tạo thuận lợi thương mại. Trong đó, đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hải quan là một trong những mục tiêu cơ bản của Chiến lược này.
Bích Nguyễn - 6/10/2009 9:39 AM
Một khuôn khổ hợp nhất tạo thuận lợi cho các nước ASEAN trong việc phản ứng lại với sự đe doạ toàn cầu về thay đổi khí hậu và an toàn thực phẩm hiện nay đã sẵn sàng được thông qua.
VH-Vụ HTQT - 6/10/2009 9:36 AM
Quan hệ hợp tác song phương giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt được xây dựng và phát triển dựa trên cơ sở quan hệ truyền thống hữu nghị hai nước Việt Nam- Lào nói chung và hợp tác Bộ Tài chính hai nước nói riêng. Trong những năm qua, Lãnh đạo Hải quan hai nước đã tích cực thúc đẩy và tăng cường hợp tác song phương thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Một trong những hoạt động hợp tác hiệu quả mà Hải quan hai nước đã triển khai thực hiện từ năm 2007 đến nay là mô hình Hợp tác Kết nghĩa giữa Hải quan Thủ đô hai nước. Đây là một mô hình hợp tác mới góp phần nâng cao và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa ngành Hải quan hai nước trong thời kỳ mà hiện đại hoá đang trở thành mục tiêu vươn tới của cơ quan Hải quan các quốc gia trên thế giới đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Lào và Việt Nam.
Phương Liên - Vụ HTQT - 6/10/2009 9:29 AM
Hợp tác khu vực về các vấn đề Hải quan đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng AFTA và thúc đẩy các mục tiêu hội nhập kinh tế sâu hơn của ASEAN.
VH - Chi đoàn Vụ HTQT - 1/10/2009 9:35 AM
Với sự lan rộng ngày càng mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại, vai trò của cơ quan hải quan đang ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với phát triển kinh tế và an ninh quốc gia. Xác định được một cách đầy đủ vai trò đó, Hải quan Hàn Quốc đã và đang nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của “người chiến sỹ trên mặt trận kinh tế” nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ an ninh cộng đồng và thúc đẩy môi trường đầu tư thương mại lành mạnh.
Phương Liên - Vụ HTQT - 1/10/2009 8:24 AM
Ngày 23/9/2009 nước Cộng hoà dân chủ São Tomé và Principe đã gửi lưu chiểu văn kiện gia nhập Công ước Thành lập Hội đồng Hợp tác Hải quan, trở thành thành viên thứ 175 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO).
Phương Liên - Vụ HTQT - 1/10/2009 8:22 AM
Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Hải quan Thái Lan đã nâng cao được hiệu suất công việc và chất lượng phục vụ doanh nghiệp.
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn