Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
0Thông báo - Thông cáo
Cao Bá Điện - 9/02/2018 2:13 PM
Hội nghị tập huấn Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ
Cao Bá Điện - 6/02/2018 12:47 PM
Lớp tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính
21/11/2017 11:03 AM
Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nộp thuế Hải quan điện tử 24/7
Thu Trang – Báo Hải quan (HQ Online) - 9/10/2017 9:21 AM
Bắc Ninh vượt TP.HCM về kim ngạch XNK
Phòng Nghiệp vụ - 3/10/2017 11:10 AM
THÔNG TƯ 07/2017/TT-BKHCN  NGÀY 16/6/2017 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nguyễn Minh Hải - Phòng Nghiệp Vụ - 20/09/2017 2:51 PM
CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH THAM GIA
HỘI THAO HẢI QUAN KHU VỰC PHÍA BẮC
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 169 Phố Vũ, đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: (0241) 3 875 236 - FAX: (0241) 3 875 237