Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
0Thông báo - Thông cáo
HQ Yen Binh - 19/08/2019 4:01 PM
    Xử lý vướng mắc khi khai chỉ tiêu thông tin số quản lý nội bộ doanh nghiệp

Nguyen Minh Hai - HQBG - 14/08/2019 3:39 PM
Một số thay đổi trong luật quản lý thuế 2019
HQBG - 23/07/2019 4:00 PM
Hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định 1711/QĐ-BTC
VP - 5/07/2019 4:12 PM
Thông báo Tổ chức đấu giá tài sản
Van Phong - 26/06/2019 1:58 PM
Tổng cục Hải quan ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2019 - 2020
Ma Thi Thuy - CBLXLVP - 5/06/2019 10:02 AM
Tháng hành động phòng, chống ma túy -“Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”
Phong Nghiep Vu - 30/05/2019 4:11 PM
Chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm
của loại hình SXXKchuyển tiêu thụ nội địa
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn