Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
0Thông báo - Thông cáo
NV - 22/04/2019 11:03 AM
Hải quan tỉnh Bắc ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính năm 2019
Thời báo Tài chính (Thời báo Tài Chính) - 17/04/2019 11:22 AM
Minh bạch hóa thông tin giữa doanh nghiệp, cơ quan hải quan
NV - 8/04/2019 12:03 PM
Thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về Hải quan cho nhân viên Đại lý làm thủ tục hải quan
NV - 8/04/2019 10:57 AM
Tổng cục Hải quan bổ sung, nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử
qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7
BG - 26/03/2019 2:31 PM
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải nộp thuế, lệ phí qua ngân hàng từ ngày 01/04/2019
Yên Phong - 26/03/2019 10:42 AM
Chi cục Hải quan Quảy lý các KCN Yên Phong thông báo nội dung và lịch tiếp công dân
VP - 26/03/2019 10:35 AM
Thông báo phát người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn