Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
0Thông báo - Thông cáo
Van Phong - 26/06/2019 1:58 PM
Tổng cục Hải quan ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2019 - 2020
Ma Thi Thuy - CBLXLVP - 5/06/2019 10:02 AM
Tháng hành động phòng, chống ma túy -“Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”
Phong Nghiep Vu - 30/05/2019 4:11 PM
Chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm
của loại hình SXXKchuyển tiêu thụ nội địa
Phong NV - 30/05/2019 4:09 PM
Những quy định mới về đại lý làm thủ tục hải quan
HQ Bac Giang - 15/05/2019 10:38 AM
Quy định mới về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
HQBN - 9/05/2019 9:49 AM
Hải quan Bắc Ninh tăng cường các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước
Đinh Thị Hạnh - 4/05/2019 11:14 AM
Những điểm mới của Quy trình Kiểm tra sau thông quan ban hành kèm theo quyết định 575/QĐ-TCHQ
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn