Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
0Thông quan điện tử
Phòng Nghiệp vụ - 3/10/2017 11:10 AM
THÔNG TƯ 07/2017/TT-BKHCN  NGÀY 16/6/2017 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PD (customs.gov.vn) - 18/11/2014 7:52 PM
Ngày 12/11/2014, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã công bố chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế theo Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
. - 7/04/2014 3:25 PM
Bấm vào đây để xem chi tiết.
vnaccs.com - 19/10/2013 9:44 PM
Trong các ngày 19/10/2013 và 20/10/2013, Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức lớp đào tạo chi tiết về VNACCS cho cộng đồng doanh nghiệp. Dưới đây là tài liệu dành cho lớp đào tạo.
vnaccs.com - 8/10/2013 4:13 PM
Các Doanh nghiệp cung cấp Dịch vụ Chứng thực chữ ký số
http://www.vnaccs.com - 1/10/2013 3:41 PM
Sau khi nhận được chữ ký số (USB) từ nhà cung cấp, bạn thực hiện theo các bước dưới đây để Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số khai Hải quan điện tử:
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn