Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
0Tin hoạt động Hải quan Bắc Ninh
NV - 22/04/2019 11:03 AM
Hải quan tỉnh Bắc ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính năm 2019
BG - 16/04/2019 11:20 AM
Chi đoàn Chi cục Hải quan QL các KCN Bắc Giang tổ chức giải cầu lông
NV - 2/04/2019 9:11 AM
Đội bóng đá nam Chi Cục Hải quan Bắc Ninh lần thứ 04 liên tiếp vô địch
NV - 2/04/2019 9:04 AM
Đoàn thanh niên Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thao thường niên lần thứ 04
KTSTQ - 28/03/2019 2:35 PM
Chi bộ Chi cục KTSTQ thực hiện công tác phát triển Đảng viên mới
Lê Tú Anh - 28/03/2019 1:56 PM
Chi cục Hải quan Thái Nguyên đẩy mạnh các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao nhất
NV - 25/03/2019 10:15 AM
Tăng cường thực hiện DVCTT tại các đơn vị
thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn