Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
0Tin hoạt động Hải quan Bắc Ninh
Phong NV - 13/06/2019 9:57 AM
Phòng Nghiệp vụ: Tự học tập để nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức.
Phong NV - 13/06/2019 9:46 AM
Hải quan Lào nghiên cứu thực tế nghiệp vụ Quản lý rủi ro
tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
Ma Thi Thuy - CBLXLVP - 5/06/2019 10:02 AM
Tháng hành động phòng, chống ma túy -“Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”
Ma Thi Thuy - 4/06/2019 9:47 AM
Tuổi trẻ Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tham gia hiến máu nhân đạo
Nguyen Duc Hien - 31/05/2019 3:45 PM
Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Luu Minh Thong - 29/05/2019 8:48 AM
Chi cục Kiểm tra sau thông quan – tích cực tham gia phong trào văn nghệ trào mừng kỷ niệm 129 ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh
NV - 23/05/2019 9:42 AM
Hải quan Bắc Ninh tham gia Liên hoan văn nghệ Tiếng hát dâng người
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn