Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
0Văn bản điều hành chính sách
Đinh Thị Hạnh - 4/05/2019 11:14 AM
Những điểm mới của Quy trình Kiểm tra sau thông quan ban hành kèm theo quyết định 575/QĐ-TCHQ
Phòng Nghiệp vụ - 3/10/2017 11:10 AM
THÔNG TƯ 07/2017/TT-BKHCN  NGÀY 16/6/2017 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Khôi Nguyên - 10/10/2014 11:04 AM
Ngày 30/9/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.
Phúc Nguyên - 10/10/2014 3:41 PM
Ngày 23/9/2014, Bộ Tài chính ban hành  Thông tư số 139/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.
Phúc Nguyên - 10/10/2014 11:02 AM
Theo Tổng cục Hải quan, trong thời gian gần đây, nhiều kênh truyền hình và báo chí thông tin tại Đài Loan có dầu ăn bị nhiễm bẩn và thực phẩm được chế biến từ dầu ăn bị nhiểm bẩn được xuất khẩu đi các nước, trong đó có Việt Nam. Vì thế, ngày 23/9/2014, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 11540/TCHQ-GSQL về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thực phẩm nhập khẩu từ Đài Loan.
Thu Hương - 10/10/2014 10:58 AM
Ngày 13/9/2014, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg quy định việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-11-2013.
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn