Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2009-2010
Đức Thành - 17/08/2009 11:00 AM

Ngày 04/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2009-2010.

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, ngành Hải quan đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2008-2010. Quá trình triển khai đã đạt được những kết quả tích cực: thủ tục hải quan đã đơn giản, thuận lợi hơn, bước đầu đã được chuẩn hoá theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; quản lý rủi ro đã bước đầu được áp dụng trong quy trình thủ tục hải quan; công tác kiểm tra sau thông quan được đẩy mạnh; công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi trong công tác nghiệp vụ hải quan; nhận thức của cán bộ, công chức hải quan về cải cách, hiện đại hoá đã được nâng lên; cộng đồng doanh nghiệp và dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành Hải quan theo tinh thần Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2009 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành Hải quan triển khai thực hiện một số công việc trọng tâm sau đây:

Một là, khẩn trương tiến hành rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hải quan, quy trình quản lý về hải quan; xác định cụ thể các văn bản cần loại bỏ, điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung để trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm đơn giản hoá quy trình thủ tục, rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp và đảm bảo yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hiện đại hoá hải quan: Ngành Hải quan tập trung nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển gắn với quy hoạch phát triển chung của cả nước, của các vùng, ngành; trong đó tập trung xác định rõ mô hình quản lý, mô hình tổ chức hướng tới ổn định lâu dài. Trong 6 tháng cuối năm 2009 và năm 2010, triển khai thủ tục hải quan điện tử tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lạng Sơn, Hà Nội, Đà Nẵng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Quảng Ninh và các Cục Hải quan khác nếu đủ điều kiện. Tập trung mở rộng triển khai khai hải quan từ xa trên cả nước lên 80% trong năm 2009 và trên 90% trong năm 2010, thực hiện triển khai khai hải quan điện tử chậm nhất là tháng 9/2009 đối với ít nhất 9 Cục hải quan triển khai hải quan điện tử.

Triển khai đề án thu thuế, lệ phí hàng tháng qua Ngân hàng thương mại ở 9 Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi triển khai thủ tục hải quan điện tử và các Cục Hải quan khác có điều kiện. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh” để làm cơ sở cho việc áp dụng rộng rãi mô hình xử lý tập trung trong Ngành. Nhanh chóng tiến hành nâng cấp đường truyền WAN cho các đơn vị hải quan, đảm bảo đủ băng thông và đường dự phòng phục vụ triển khai mở rộng thông quan điện tử và mô hình xử lý tập trung cấp Cục. Rà soát đánh giá tổng thể hệ thống an toàn bảo mật của toàn ngành từ đó đưa ra thiết kế chi tiết hệ thống, chính sách an ninh an toàn thông tin và lộ trình triển khai thích hợp trong giai đoạn 2009-2010 và các năm tới. Thiết kế, xây dựng Trung tâm xử lý dữ liệu tập trung của toàn Ngành làm Trung tâm dự phòng của ngành Hải quan.

Tập trung hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật, nâng cao chất lượng áp dụng quản lý rủi ro, đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan để chủ động phát hiện, khắc phục các sai sót, sơ hở trong khâu thông quan: Ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn và triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm áp dụng thống nhất kỹ thuật quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, quản lý, vận hành, kiểm tra hệ thống quản lý rủi ro theo phân cấp của Tổng cục Hải quan; chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả của việc đánh giá rủi ro, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra và thực hiện kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý; bố trí, đào tạo, sử dụng cán bộ chuyên trách về quản lý rủi ro theo hướng chuyên sâu. Phấn đấu đến cuối năm 2009, giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hoá xuất nhập khẩu xuống dưới 20%, trong đó 70% các lô hàng kiểm tra thực tế hàng hoá được dựa trên tiêu chí quản lý rủi ro; nâng tỉ lệ các lô hàng phân vào luồng xanh; nâng cao chất lượng kiểm tra thực tế hàng hoá.

Đối với một số địa bàn trọng điểm có lưu lượng hàng hoá xuất nhập khẩu lớn, thực hiện làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan; xây dựng cơ chế, quy định; đầu tư xây dựng hoặc sắp xếp lại để quy định rõ phạm vi, vị trí của một số địa điểm, bãi kiểm tra hàng hoá tập trung ở một số cảng quan trọng; đồng thời từng bước trang bị đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị kiểm tra, giám sát như máy soi, camera tại các địa điểm, bãi kiểm tra hàng hoá tập trung. Xây dựng và áp dụng quy trình quản lý hiện đại, đồng bộ gắn kết các khâu trong quy trình thủ tục hải quan trên cơ sở thủ tục hải quan điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2009, tập trung triển khai tại các địa bàn trọng điểm thuộc các Cục hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai và Bình Dương.

Ngành Hải quan cần tìm các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án “Hiện đại hoá Hải quan” trong khuôn khổ dự án WB, đặc biệt là các nội dung liên quan đến rà soát, tái thiết kế tổng thể quy trình thủ tục và đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, vừa đáp ứng yêu cầu tự động hoá thủ tục hải quan, vừa đáp ứng yêu cầu triển khai cơ chế một cửa mà Chính Phủ đã cam kết thực hiện trong ASEAN.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và hoạt động nghiệp vụ: Tăng cường chỉ đạo bổ sung kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2009 gắn với giám sát, kiểm tra đột xuất trong hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị hải quan, trọng điểm là các bộ phận tiếp nhận đăng ký hồ sơ; quản lý giá thuế; kiểm tra thực tế hàng hoá, hành lý, phương tiện; giám sát, kiểm soát chống buôn lậu tại các Chi cục Hải quan. Xây dựng kết hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính về phòng chống tham nhũng, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống các biểu hiện phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực và xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm trong cán bộ, công chức hải quan. Khẩn trương rà soát, xây dựng các quy trình, quy chế công tác, ban hành quy chế luân chuyển đối với cán bộ, công chức làm việc tại các cửa khẩu; nâng cao năng lực đào tạo cán bộ, công chức trong ngành; bổ sung các quy chế về quản lý công sở, quy định về ứng dụng phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ cho việc giám sát thực thi công vụ; nâng cao nhận thức, tổ chức đào tạo và nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong ngành Hải quan.

Đức Thành
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn