Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Tìm hiểu về Hải quan Hàn Quốc
VH - Chi đoàn Vụ HTQT - 1/10/2009 10:00 AM

Với sự lan rộng ngày càng mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại, vai trò của cơ quan hải quan đang ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với phát triển kinh tế và an ninh quốc gia. Xác định được một cách đầy đủ vai trò đó, Hải quan Hàn Quốc đã và đang nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của “người chiến sỹ trên mặt trận kinh tế” nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ an ninh cộng đồng và thúc đẩy môi trường đầu tư thương mại lành mạnh.

Mục tiêu nhiệm vụ và phương châm hoạt động

Với mong muốn tăng cường phát triển kinh tế và an ninh quốc gia, Hải quan Hàn Quốc đang nỗ lực để xây dựng một cơ quan hải quan với dịch vụ tốt nhất thế giới dựa trên ba yếu tố: trách nhiệm, minh bạch và đạo đức. Và với tinh thần là một trong những lực lượng bảo vệ cho biên giới quốc gia vì một nền kinh tế vững mạnh và xã hội an toàn, Hải quan Hàn Quốc xác định cho mình nhiệm vụ: bảo vệ ngân sách và nền kinh tế quốc gia; ngăn chặn việc vận chuyển buôn bán các hàng hoá trái phép gây hại đến an toàn xã hội và đời sống cộng đồng; nâng cao việc tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế.  Thông qua các hoạt động cụ thể như phân loại hàng hoá, trị giá hải quan, thu thuế, thông quan hải quan, điều tra chống buôn lậu, nhiệm vụ của Hải quan Hàn Quốc được thể hiện trên 7 yếu tố chính: (1) thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, (2) thu thuế từ nguồn thuế Hải quan và thuế nội địa đối với hàng nhập khẩu, (3) bảo vệ nền công nghiệp nội địa thông qua việc kiểm soát buôn lậu, (4) ngăn chặn buôn bán vận chuyển trái phép ma tuý và chất nổ nhằm bảo vệ an toàn xã hội và sức khoẻ cộng đồng, (5) Thực hiện ngăn chặn các hoạt chất hoá học độc hại và thực hiện Công ước quốc tế về buôn bán động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) để bảo vệ môi trường; (6) Xây dựng các quy định đối với cạnh tranh lành mạnh thông qua việc ngăn chặn gian lận xuất xứ và hàng hoá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; (7) Thực thi toàn diện để chống lại giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp và chống rửa tiền.

Trên cơ sở nhiệm vụ đó, Hải quan Hàn Quốc đang tiến tới xây dựng một trong những cơ quan hải quan hàng đầu thế giới thông qua việc cung cấp các dịch vụ nhanh chóng, chính xác cho doanh nghiệp và tất cả đối tượng sử dụng dịch vụ hải quan nhằm đấu tranh chống gian lận thương mại, tạo thuận lợi và an toàn cho cộng động doanh nghiệp.

Theo đó, phương châm hoạt động được khẳng định đối với cán bộ hải quan trên các mặt: suy nghĩ sáng tạo, lắng nghe khách hàng, làm việc hăng hái, triển khai hành động kịp thời chính xác và tích cực hài hoà hoá thủ tục hải quan. Phương châm hoạt động đó nhằm mục đích tiến tới đạt được những giá trị đích thực là: cộng tác, tôn trọng, đổi mới và dịch vụ tốt nhất.

 

Lịch sử hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức bộ máy:

Đầu thế kỷ 15, dưới thời trị vì của vua SEJONG, Hàn Quốc bắt đầu có cơ quan hải quan thông qua việc mở 3 cảng biển để giao thương với nước ngoài. Hình thức hoạt động này được tiếp tục và tiến tới thành lập hải quan đầu tiên tại Dumojin, Busan vào đầu giai đoạn hiện đại hoá đất nước vào năm 1878.

Tuy nhiên, sự phát triển của cơ quan hải quan bị suy yếu do sự can thiệp về quân sự và chính trị quốc gia của các thế lực bên ngoài giữa những năm 1910 và 1948. Sau khi giải phóng đất nước Hàn Quốc vào 15/8/1948, Vụ Chính sách Hải quan đã được thành lập trong Bộ Tài chính Hàn Quốc.

Sau đó, vào năm 1970, Hải quan Hàn Quốc chính thức được thành lập như một cơ quan độc lập để đáp ứng một yêu cầu đang ngày càng gia tăng của cơ quan hải quan là có thể bắt kịp và giải quyết với lưu lượng thương mại đang phát triển và sự gia tăng về số lượng hành khách. Theo Luật Tổ chức Chính phủ, Cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính và Kinh tế (MOFE) Hàn Quốc đã phân chia Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thông qua 3 khu vực: khu vực chính sách hải quan, khu vực thuế và công nghiệp và khu vực hợp tác quốc tế hải quan.

Cho đến nay, Hải quan Hàn Quốc đã trải qua gần 40 năm phát triển và đã đang ngày càng thay đổi qua sự quản lý và điều hành của 23 đời Tổng cục trưởng.

Tổ chức bộ máy của Hải quan Hàn Quốc được thành lập và hoạt động theo Luật Tổ chức Chính phủ và chịu sự chỉ đạo của Bộ Nội Vụ (không chịu sự chỉ đạo của Bộ Tài chính - Kinh tế Hàn Quốc). Mặc dù trực thuộc Bộ Kinh tế- Tài chính nhưng trên thực tế Hải quan Hàn Quốc hoạt động tương đối độc lập (khoảng 98% công việc do Tổng cục Hải quan Hàn Quốc tự chủ động thực hiện, chỉ có 20% công việc liên quan đến luật do Bộ Tài chính – Kinh tế quản lý). Về hệ thống tổ chức bộ máy, nhân sự cũng được thành lập theo Luật Tổ chức Chính phủ và chịu sự chỉ đạo của Bộ Nội Vụ trong trường hợp có thay đổi. Trong Bộ Kinh tế Tài chính có Vụ Chính sách Hải quan thực hiện việc ban hành các chính sách, thuế Hải quan, danh mục hàng hoá.

Hải quan Hàn Quốc dưới sự quản lý của người đứng đầu là Tổng cục trưởng và sự trợ giúp của 01 Phó Tổng cục trưởng cùng 13 Cục trưởng các đơn vị. 6 Cục trưởng ở Tổng cục phụ trách về các lĩnh vực khác nhau như: Phát triển chính sách, Quan hệ công chúng, Thanh tra nội bộ, Chính sách Kiểm toán, Quản lý thông tin và các vấn đề Quốc tế. 6 Cục trưởng khác phụ trách tại các Đơn vị Hải quan chính tại các khu vực như: Sân bay quốc tế Incheon, Seoul, Busan, Incheon, TaeguKwangju. Cục trưởng còn lại phụ trách về vấn đề đào tạo Hải quan tại Trung tâm đào tạo kiểm soát biên giới Hải quan.  

Hiện nay, Hải quan Hàn Quốc có gần 5000 cán bộ.  Tổ chức bộ máy của Hải quan Hàn Quốc theo mô hình 3 cấp: cấp Tổng cục có 309 cán bộ, cấp Vùng gồm 6 Hải quan Vùng (Hải quan sân bay Incheon có 870 cán bộ, Hải quan Seoul có 336 cán bộ, Hải quan Teagu có 90 cán bộ, Hải quan Gangju có 62 cán bộ, Hải quan Incheon có 380 cán bộ, cấp Chi cục (gồm 41 Chi cục), cấp Đội gồm 220 Đội. Hiện nay Hải quan Hàn Quốc có 07 Hải quan sân bay, 16 Hải quan cảng, 22 Hải quan khu công nghiệp và 02 Hải quan bưu điện.

Mô hình hải quan hiện tại của Hải quan Hàn Quốc được thành lập và thay đổi từ năm 1980 với việc thành lập Hải quan Vùng trên cơ sở nâng cấp một số Chi cục lớn. Việc thành lập Hải quan Vùng dựa trên cơ sở điều kiện vị trí địa lý, chức năng nhiệm vụ của các Chi cục, sự thuận tiện trong việc quản lý, điều động, luân chuyển và mục đích của việc xây dựng mô hình Hải quan Vùng là tạo sự quản lý tập trung, thống nhất và xu thế quản lý hiện đại của hải quan thế giới. Hải quan Vùng và chính quyền địa phương nơi Hải quan đóng, hoạt động độc lập, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Tổng cục trưởng có quyền và trực tiếp bổ nhiệm lãnh đạo các cấp từ Phó phòng và tương đương trở lên trong Hải quan Hàn Quốc. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo sự linh hoạt, Tổng cục trưởng sẽ được quyền giải thể, thành lập mới, tái cơ cấu các đơn vị trong ngành.

Việc luân chuyển cán bộ trong Chi cục do Chi cục trưởng quyết định, giữa các Chi cục thì do Hải quan Vùng quyết định, giữa các Vùng thì do hai Vùng thoả thuận trên cơ sở nhu cầu của đơn vị, nguyện vọng của cá nhân và chuyên môn nghiệp vụ Hải quan chỉ hỗ trợ chi phí vận chuyển (nếu có) cho những cán bộ chuyển Vùng. Việc luân chuyển được thực hiện theo chu kỳ 2 đến 5 năm đối với công chức và 2 năm đối với cấp lãnh đạo. Việc luân chuyển cấp phòng, chi cục trở lên do Cao uỷ quyết định. Hiện nay, để hỗ trợ cho cán bộ, đơn vị trong ngành có nhu cầu luân chuyển thì đưa lên hệ thống, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét quyết định.

Việc làm thủ tục thông quan hàng hoá được thực hiện ở Chi cục hoặc tại trụ sở Hải quan, tuy nhiên ở Hải quan Vùng có thêm chức năng kiểm tra sau thông quan và kiểm soát chống buôn lậu. Trong hoạt động nếu Chi cục có bất kỳ vướng mắc gì thì được báo cáo trực tiếp về Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan xem xét xử lý và cập nhật lại cho toàn ngành. Thủ tục Hải quan được thực hiện 100% bằng phương pháp điện tử (qua hệ thống thông quan điện tử UNI-PASS), ngoài ra  để hỗ trợ cho các công tác hải quan có khoảng 60 chương trình công nghệ thông tin khác.

Tổng số thu của Hải quan Hàn Quốc chiếm khoảng 25% Tổng ngân sách hàng năm.

 

Công tác Hiện đại hoá hải quan

Mục tiêu của chiến lược hiện đại hoá của hải quan Hàn Quốc nhằm đưa Hải quan Hàn Quốc trở thành một trong những cơ quan Hải quan đứng đầu thế giới và xây dựng mô hình và dịch vụ hải quan mọi lúc, mọi nơi và mọi thiết bị (U-CUSTOMS).

Gần đây, để hiện đại hoá hoạt động hải quan, Hải quan Hàn Quốc thực hiện 2 kế hoạch chiến lược: (i) kế hoạch 2003-2005 (đã hoàn thành); (ii) chiến lược hiện đại hoá 2006-2010 (đang thực hiện). Để thực hiện chiến lược này, Hải quan Hàn Quốc thành lập Uỷ ban thực hiện hiện đại hoá hải quan, cơ cấu tổ chức được chia thành 3 cấp:

Cấp I: Uỷ ban hiện đại hoá Hải quan (31 người) do Cao uỷ đứng đầu, thành viên gồm các giáo sư của các trường đại học, luật sư, cơ quan nghiên cứu đại diện cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan khác...,trong đó có 01 đại diện của Bộ Tài chính kinh tế, 01 đại diện của Tổng cục Hải quan, 01 đại diện của Văn phòng Chính phủ. Các thành viên này do Cao uỷ Hải quan trực tiếp viết thư mới trên cơ sở khả năng, danh tiếng của họ. Các thành viên trong Ban làm việc trên cơ sở tự nguyện, danh dự cá nhân và không hưởng lương. Theo quy định, mỗi năm Uỷ ban họp khoảng 2 đến 3 lần theo định kỳ trong trường hợp có công việc đột xuất thì được triệu tập thêm. Mục đích của các cuộc họp này là đánh giá kết quả thực hiện chiến lược hiện đại hoá và đưa ra các quyết sách lớn.

Cấp II: Giúp việc cho Uỷ ban Hiện đại hoá Hải quan có Tổ quản lý kế hoạch (04 người) do Phó Cao uỷ đứng đầu. Uỷ ban này hoạt động theo chế độ thường trực và giám sát, điều phối, điều hành các chương trình kế hoạch đề ra trong chiến lược hiện đại hoá.

Cấp III: Các nhóm chuyên môn gồm nhóm hậu cần, nhóm kiểm toán, nhóm kiểm soát biên giới Hải quan, nhóm U-CUSTOMS, nhóm đổi mới nghiệp vụ. Thành viên của các nhóm này thuộc các Cục Nghiệp vụ của Tổng cục và của Hải quan Vùng. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không hưởng thêm phụ cấp. Cố vấn cho các nhóm này còn có các thành viên ngoài ngành (do Hải quan mời) các thành viên làm việc trên tinh thần tự nguyện, không hưởng phụ cấp.

Cơ sở để xây dựng kế hoạch chiến lược là dựa trên chương trình kế hoạch phát triển quốc gia, dựa trên chương trình phát triển của ngành Hải quan, dựa trên các hiệp định hợp tác quốc tế và trên cơ sở của các thành quả các chương trình kế hoạch hiện đại hoá trước đó.

 

Hải quan Hàn Quốc hướng tới dịch vụ khách hàng hoàn hảo

Với mong muốn xây dựng một cơ quan hải quan với dịch vụ tốt nhất, Hải quan Hàn Quốc dành sự ưu tiên lớn đối với khách hàng và đề ra các quền lợi của khách hàng khi đến với cơ quan hải quan:

Quyền lợi thứ nhất “tính nhã nhặn và công bằng”: Khách hàng sẽ luôn luôn được hưởng dịch vụ thống nhất trừ khi có những thay đổi hoặc sửa đổi trong quy định của luật pháp.

Quyền lợi thứ hai: “Dịch vụ đồng nhất”: khách hàng sẽ luôn dược đối xử với thái độ nhã nhặn và công bằng.

Quyền lợi thứ ba: “thông tin”: khách hàng được quyền nhận các thông tin đầy đủ để xử lý các vấn đề một cách kịp thời nhanh chóng.

Quyền lợi thứ tư: “kín đáo”: Thông tin được cung cấp bởi khách hàng được xử lý kín đáo và sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi thứ năm: “khiếu nại trực tiếp”: khách hàng có quyền khiếu nại đối với các trường hợp xử lý trái pháp luật.

Quyền lợi thứ sáu: “suy đoán về sự chính xác”: Hải quan Hàn Quốc cho rằng khi không có chứng cứ cụ thể nào về vi phạm pháp luật thì các tài liệu chứng từ được khách hàng xuất trình là chính xác.

Quyền lợi thứ bảy: “hỗ trợ từ các cán bộ”: Khi cần thiết, khách hàng có thể nhận sự hỗ trợ từ các cán bộ hải quan và có thể yêu cầu việc trì hoãn kiểm tra sau thông quan và điều tra hải quan.

 

Nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia và đạt được dịch vụ hải quan tốt nhất đối với khách hàng, cán bộ hải quan cam kết mang lại dịch vụ như sau:

Thứ nhất, sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của cơ quan hải quan.

Thứ hai, dịch vụ hải quan thân thiện và thuận lợi là mục tiêu hướng tới của cơ quan hải quan.

Thứ ba, nhận thức về thời gian là tài sản của khách hàng từ đó thực hiện dịch vụ hải quan nhanh chóng và chính xác.

Thứ tư, thủ tục hải quan luôn phải minh bạch và hài hoà do đó dịch vụ đơn giản và rõ ràng cũng là mục tiêu hướng đến của cơ quan hải quan.

Thứ năm, dịch vụ hải quan luôn gắn kết với khách hàng- những gì khách hàng muốn là những gì hải quan đáp ứng.

Trải qua một chặng đường dài hình thành và phát triển, cho đến nay, với những nỗ lực không ngừng của các cấp lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, Hải quan Hàn Quốc đang xây dựng cho mình một thương hiệu riêng hướng đến mục đích trở thành một trong những cơ quan hải quan hàng đầu thế giới với dịch vụ hoàn hảo đối với khách hàng và với vai trò tích cực đối với an ninh quốc gia và phát triển kinh tế đất nước.

VH - Chi đoàn Vụ HTQT
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn