Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Tiếp tục chuẩn hoá bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
Ngọc Vân - 1/10/2009 3:00 PM

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại các Bộ, Ngành và địa phương, ngày 14/8/2009, Tổng cục Hải quan đã công bố 239 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC. Trong tổng số 239 thủ tục hành chính có 15 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp Tổng cục; 27 thủ tục hành chính thực hiện ở cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố và ở cấp Chi cục Hải quan có 197 thủ tục hành chính. Đây là một bước tiến quan trọng của quá trình cải cách thủ tục hành mà ngành Hải quan đang tiến hành nhằm mục tiêu tạo thuận tối đa cho hoạt động thương mại. 

Ngày 31/8/2009, Tổng cục Hải quan đã có công văn 5224/TCHQ-PC hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan (bộ TTHC). Mục tiêu của hoạt động này là rà soát, bổ sung vào bộ TTHC các thủ tục đã và đang thực hiện, nhưng chưa thống kê kê tại bộ TTHC đã công bố. Phấn đấu cắt giảm 30% trên tổng số TTHC của bộ TTHC đảm bảo gọn nhẹ, giảm thiểu các bước, tối thiểu hoá giấy tờ, chứng từ kèm theo thủ tục.

Lãnh đạo ngành Hải quan yêu cầu các đơn vị phải bố trí cán bộ, công chức có trình độ, kinh nghiệm chuyên sâu nghiệp vụ thủ tục hải quan để làm công tác này. Đồng thời, trong quá trình triển khai các đơn vị phải tuân thủ yêu cầu về tiến độ, thời gian đề ra.

Để bộ TTHC phát huy tác dụng và đi vào thực tế, ngành Hải quan đang tích cực tuyên truyển tới từng cán bộ, công chức Hải quan, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về những lợi ích của bộ TTHC cũng như những nỗ lực của ngành Hải quan trong thời gian để phục vụ ngày càng tốt hơn cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu tổ chức sơ kết giai đoạn 1 của Đề án 30 để có định hướng kế hoạch phù hợp trong thời gian tới cũng như động viên kịp thời những cán bộ, công chức có thành tích trong công tác này.

Ngày 25/9/2009 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị tập huấn  về rà soát và đánh giá bộ TTHC cho cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc Tổng cục và một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có khối lượng công việc lớn, có những đòi hỏi cấp thiết đổi mới và cải cách.

Theo kế hoạch đề ra, việc triển khai và rà soát bộ TTHC gồm ba giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1: từ tháng 8/2009 đến tháng 9/2009, sẽ tiến hành rà soát bộ TTHC và đề xuất bổ sung các thủ tục chưa được thống kê hoặc mới được hành hoặc đề xuất cắt giảm các thủ tục. Trong đó, sẽ tập trung vào các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ quan trọng như sửa đổi, bổ sung Thông tư 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục Hải quan; Kiểm tra, giám sát Hải quan thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; hay Thông tư 116/2008/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài… Giai đoạn 2: từ tháng 10/2009 đến tháng 12/2010: đề xuất kiến nghị giảm các bước trong từng thủ tục, giảm các giấy tờ, chứng từ kèm theo trong TTHC. Giai đoạn 3: từ tháng 01/2010 đến tháng 4/2010 sẽ được dành cho việc trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về cắt giảm và đơn giản hoá dựa trên những kết quả mà ngành Hải quan đạt được trong các giai đoạn trước.

Ngọc Vân
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn