Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Đôi nét về Hợp tác Hải quan trong ASEAN
Phương Liên - Vụ HTQT - 6/10/2009 10:00 AM

Hợp tác khu vực về các vấn đề Hải quan đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng AFTA và thúc đẩy các mục tiêu hội nhập kinh tế sâu hơn của ASEAN.

ASEAN được thành lập với Tuyên bố Bangkok ngày 08/8/1967 tại Bangkok, Thái Lan. Các quốc gia ASEAN đã thống nhất những mục tiêu chính, đó là: thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội trong khu vực thông qua các chương trình hợp tác; bảo vệ sự ổn định kinh tế - chính trị của khu vực và tạo ra diễn đàn để giải quyết những bất đồng trong khu vực. Hiện nay ASEAN có 10 thành viên gồm: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand và Việt Nam. 

Cột mốc quan trọng trong hợp tác kinh tế khu vực là quyết định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) đã được những người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ tư tại Singapore năm 1992. Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cũng đã được ký tại Hội nghị này với quy định một loạt mặt hàng sẽ được giảm thuế từ 0-5%. Những hạn chế về số lượng và các rào cản  phi quan thuế trong ASEAN cũng dần được dỡ bỏ.  

Tuy nhiên, chỉ bằng cắt giảm thuế sẽ không tạo ra được khu vực thương mại tự do. Các cam kết thực hiện AFTA phải bao gồm cả việc dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan (ví dụ quota) và thúc đẩy các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại, đơn giản hoá các tiêu chuẩn và các biện pháp thực hiện, đơn giản hoá và hài hoà hoá các thủ tục hải quan để đảm bảo lưu thông dòng chảy thương mại giữa các nước. Do vậy, hợp tác khu vực về các vấn đề Hải quan đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng AFTA và thúc đẩy các mục tiêu hội nhập kinh tế sâu hơn của ASEAN.

 

Khuôn khổ hợp tác Hải quan trong ASEAN  

Năm 1983 Bộ quy tắc ứng xử Hải quan ASEAN đầu tiên đã được các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN ký kết. Sau đó, Bộ quy tắc này được điều chỉnh vào năm 1995 để phản ảnh  những diễn biến mới của ASEAN, đặc biệt là vấn đề AFTA. Thông qua Bộ quy tắc này, các nước thành viên cam kết tạo thuận lợi cho thương mại nội khối bằng cách đơn giản hoá và hài hoà hoá các thủ tục thương mại và nâng cao hợp tác khu vực trong lĩnh vực hải quan.

Cam kết tiếp tục được mở rộng với việc ký kết Hiệp định Hài quan ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ nhất vào ngày 01/3/1997 tại Phuket, Thái Lan. Hiệp định quán triệt các nguyên tắc về sự nhất quán, đơn giản, hiệu quả, minh bạch, dễ giải quyết khiếu nại và hỗ trợ lẫn nhau mà Bộ quy tắc ứng xử Hải quan đã đề ra. Ngoài ra, các nước thành viên cũng thống nhất :

- Sử dụng danh mục biểu thuế chung để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực thông qua việc tạo ra Danh mục biểu thuế hài hoà ASEAN (AHTN).

- Không sử dụng trị giá hải quan vào các mục đích bảo hộ hoặc tạo ra rào cản cho thương mại. Về vấn đề này, các nước thành viên nhất trí thực hiện thống nhất các quy định của Hiệp định Trị giá WTO.

- Liên tục đơn giản hoá và hài hoà hoá các quy trình, thủ tục hải quan để đảm bảo thông quan nhanh hàng hoá, cắt giảm thời gian và chi phí giao dịch tại các cửa khẩu. Các thủ tục Hải quan phải tương thích với các chuẩn mực và các thông lệ được khuyến nghị trong Công ước Kyoto ( sau này là Công ước Kyoto sửa đổi).

- Trao đổi thông tin để ngăn chặn và trấn áp các hoạt động buôn lậu, vận chuyển ma tuý - các chất hướng thần và các hành vi gian lận Hải quan.

- Tuân thủ các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại của từng nước thành viên.

- Khuyến khích hợp tác và tham vấn với khu vực tư nhân trong ASEAN để thúc đẩy hơn nữa thuận lợi hoá thương mại nội khối.

Trong khi Hiệp định tạo ra khuôn khổ pháp lý cho diễn đàn Hải quan ASEAN thì  ngày 23/5/1997 các nước thành viên đã thông qua Tầm nhìn Hải quan ASEAN đến năm 2020 tại Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Để đẩy nhanh quá trình hội nhập khu vực, ngày 18/6/2008 các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN đã thông qua Tầm nhìn Hải quan ASEAN 2015 tại Viêng chăn, Lào.

Tầm nhìn là sự ghi nhận những thách thức đặt ra từ một môi trường kinh tế năng động và nhu cầu thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng hơn nữa.  

Tầm nhìn Hải quan ASEAN 2015 bao gồm các mục tiêu mà các nước thành viên phải hướng tới, đó là:

-          Nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng, doanh nghiệp;

-          Minh bạch hoá thông tin và các quy định pháp luật về Hải quan;

-          Thúc đẩy quá trình hiện đại hoá thủ tục hải quan ở các nước, nâng cao tính trách nhiệm của doanh nghiệp;

-          Phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ Hải quan;

-          Thống nhất áp dụng các quy tắc phân loại hàng hoá vì mục tiêu thu thuế theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế;

-          Thống nhất thực hiện các phương pháp xác định trị giá Hải quan theo các cam kết và quy định quốc tế;

-          Áp dụng thống nhất các quy tắc xuất xứ hàng hoá theo các quy tắc và thông lệ đã được xây dựng để tạo thuận lợi cho đầu tư và thương mại;

-          Đơn giản hoá các thủ tục thông quan và giải phóng hàng trên cơ sở các công ước và thông lệ quốc tế về thuận lợi hóa thương mại;

-          Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kiểm soát Hải quan với mục đích thông quan nhanh hàng hoá;

-          Áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro để hiện đại hoá công tác kiểm soát Hải quan;

-          Thiết lập hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN để thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phương tiện vận tải;

-          Tăng cường hỗ trợ hành chính lẫn nhau giữa các cơ quan Hải quan để ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với các hoạt động buôn lậu qua biên giới, các tội phạm kinh tế có liên quan đến Hải quan, bảo vệ nguồn thu quốc gia, bảo vệ cộng đồng và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;    

-          Chia sẻ hơn nữa kinh nghiệm của các cơ quan Hải quan tiên tiến nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa Hải quan các nước trong khu vực với nhau;

-          Tăng cường các biện pháp thực thi các vấn đề có liên quan đến Hải quan như bảo vệ an ninh cộng đồng và bảo hộ quyền ở hữu trí tuệ;

-          Tăng cường hợp tác và quan hệ đối tác với cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng Hải quan quốc tế và các tổ chức quốc tế có liên quan.  

Để thực hiện được Tầm nhìn Hải quan ASEAN 2015, các nước trong khu vực hiện đang thực hiện 15 chương trình hành động của Kế hoạch chiến lược phát triển Hải quan ASEAN (SPCD).                    

Cơ chế thực hiện

- Ở cấp độ làm việc trực tiếp về các vấn đề Hải quan, trước đây có Uỷ ban chuyên viên về các vấn đề Hải quan ASEAN (ECCM) nhưng từ sau Quyết định tại Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 15 (tháng 6/2006), ECCM được tái cơ cấu thành Ủy ban Điều phối Hải quan ASEAN (CCC). Mục đích chính của việc thiết lập CCC là nhằm nâng cao việc điều phối các hoạt động Hải quan trong ASEAN để tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư. CCC cũng có nhiệm vụ thực hiện các chương trình và hoạt động của khu vực và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Hải quan. CCC là cấp có ảnh hưởng lớn đến việc điều phối thực hiện SPCD với ba nhóm làm việc là: Nhóm làm việc về thủ tục Hải quan và tạo thuận lợi cho thương mại (CPTFWG), Nhóm làm việc về Kiểm soát Hải quan (CECWG) và Nhóm làm việc về xây dựng năng lực (CCBWG).

- Liên quan đến lĩnh vực đào tạo còn có diễn đàn các nhà điều phối các Trung tâm đào tạo Hải quan ASEAN (ACCTC). Diễn đàn này có nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác và điều phối hoạt động đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật giữa các nước thành viên ASEAN với nhau, thông qua mạng lưới đào tạo Hải quan ASEAN. ACCTC cũng sẽ có trách nhiệm báo cáo lên Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN.

- Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN là diễn đàn theo dõi và chỉ đạo chung tất cả các hoạt động hợp tác Hải quan trong ASEAN và được tổ chức thường niên. Các nước sẽ đăng cai tổ chức và làm chủ tịch Hội nghị theo thự tự Alphabe.

- Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN sẽ báo cáo lên các cơ quan cấp cao hơn như: Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN vì hợp tác Hải quan cũng là nội dung của Biên bản hợp tác về tài chính do các Bộ trưởng Tài chính ASEAN nhất trí và Hội nghị Hội đồng AFTA, cơ quan đang giám sát việc thực hiện Khu vực thương mại tự do ASEAN.

Ban thư ký ASEAN sẽ hỗ trợ việc giám sát, điều phối và rà soát thực hiện các hoạt động hợp tác.

Hiện nay Hải quan các nước ASEAN đang nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật của một số đối tác đối thoại như Australia, Nhật Bản và New Zealand. Ưu tiên hàng đầu là tập trung vào các biện pháp giúp các nước thành viên có được những tiếp cận về thủ tục hải quan hiện đại và thân thiện với doanh nghiệp như ứng dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro, thực hiện Hiệp định Trị giá WTO, thực hiện kiểm tra sau thông quan, minh bạch hoá thông tin với cộng đồng doanh nghiệp, tạo thuận lợi về mặt thủ tục cho doanh nghiệp như phân loại thuế và thông quan trước khi hàng đến.

Quan hệ đối tác Hải quan và Doanh nghiệp cũng là một nội dung quan trọng và dài hơi. Hải quan các nước ASEAN đang phấn đấu xây dựng được mối quan hệ đối tác tin cậy với Doanh nghiệp để đôi bên cùng có lợi. Từ năm 1997, các Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN thường kéo theo việc tổ chức các cuộc đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp thông qua đầu mối là các Phòng thương mại và Công nghiệp các nước ASEAN.

Phương Liên - Vụ HTQT
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn