Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
Hương Ly - 13/06/2011 10:00 AM

Ngày 17 tháng 5 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam. Theo đó, Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg quy định Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam có 12 nhóm ngành dịch vụ (được mã hóa bằng bốn chữ số).

Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Danh mục trên bao gồm: 1. Dịch vụ vận tải (mã 2050); 2. Dịch vụ du lịch (mã 2360); 3. Dịch vụ bưu chính và viễn thông (mã 2450); 4. Dịch vụ xây dựng (mã 2490); 5. Dịch vụ bảo hiểm (mã 2530); 6. Dịch vụ tài chính (mã 2600); 7. Dịch vụ máy tính và thông tin (mã 2620); 8. Phí mua, bản quyền sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền (mã 2660); 9. Dịch vụ kinh doanh khác (mã 2680); 10. Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí (mã 2870); 11. Dịch vụ Chính phủ chưa được phân loại ở nơi khác (mã 2910); 12. Dịch vụ Logistic (mã 9000). Đối với mỗi nhóm ngành dịch vụ được cụ thể chi tiết thành các phân nhóm, các sản phẩm và cũng được mã hóa bằng bốn chữ số (theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Trên cơ sở của Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam, hướng dẫn, theo dõi tình hình thực hiện và trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.

Hương Ly
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn