Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Tài liệu đào tạo chi tiết về VNACCS cho Doanh nghiệp
vnaccs.com - 19/10/2013 10:00 PM
Trong các ngày 19/10/2013 và 20/10/2013, Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức lớp đào tạo chi tiết về VNACCS cho cộng đồng doanh nghiệp. Dưới đây là tài liệu dành cho lớp đào tạo:
 
1. Tài liệu hướng dẫn đăng ký Chữ ký số để làm thủ tục Hải quan (Download)

2. Tài liệu giới thiệu tổng quan về VNACCS và hướng dẫn chi tiết một số nghiệp khai VNACCS dành cho doanh nghiệp. (Download)

 
3. Hướng dẫn khai vận chuyển hàng hóa (Download)

 
4. Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm khai VNACCS miễn phí của TCHQ (Download)

 
5. Bộ cài phần mềm khai VNACCS miễn phí dành cho doanh nghiệp (Download

 
6. Màn hình khai báo (Download)

 
7. Màn hình nghiệp vụ IDA (Download)

 
8. Bộ tài liệu chi tiết sử dụng cho lớp đào tạo Doanh nghiệp (Download)

9. Danh sách các nhà cung cấp chữ ký số (Download)
Nguồn tin:  vnaccs.com
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn