Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Quy định mới về tạm nhập khẩu, chuyển nhượng xe ngoại giao
Thu Hương - 17/09/2014 11:00 AM

Ngày 13/9/2014, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg quy định việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-11-2013.

Tại Quyết định quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy; thủ tục tạm nhập khẩu; thủ tục chuyển nhượng, tái xuất…Theo đó, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam 5 người trở xuống thì được tạm nhập khẩu miễn thuế 3 xe ô tô, 2 xe gắn máy theo chế độ này, nếu cơ quan thêm 3 người thì được bổ sung mỗi loại 1 chiếc. 

Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao được nhập khẩu 2 xe ô tô, 1 xe hai bánh gắn máy nếu thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam từ 18 tháng trở lên kể từ ngày đối tượng được Bộ Ngoại giao cấp chứng minh thư và còn thời gian công tác tại Việt Nam tối thiểu từ 12 tháng trở lên (thời gian công tác tại Việt Nam ghi trên chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp).

Người đứng đầu cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, viên chức thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam được nhập khẩu 1 xe ô tô, 1 xe hai bánh gắn máy.

Nhân viên hành chính kỹ thuật của các cơ quan trên được nhập khẩu 1 xe ô tô, 1 xe hai bánh gắn máy nếu thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên kể từ ngày đối tượng được Bộ Ngoại giao cấp chứng minh thư và còn thời gian công tác tại Việt Nam tối thiểu từ 9 tháng trở lên (thời gian công tác tại Việt Nam ghi trên chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp).

Theo quy định tại Quyết định trên về điều kiện được chuyển nhượng, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy sau khi đã sử dụng xe ít nhất từ 24 tháng trở lên.

Viên chức ngoại giao thuộc các cơ quan trên, cơ quan đại diện ngoại giao, viên chức lãnh sự thuộc cơ quan lãnh sự, viên chức thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam; nhân viên hành chính kỹ thuật thuộc cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ trên nguyên tắc có đi có lại giữa nhà nước Việt Nam và nước cử; nhân viên thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam  được chuyển nhượng khi đã sử dụng xe ít nhất từ 12 tháng trở lên; hoặc kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam hoặc nhận nhiệm vụ công tác đột xuất trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thời gian đã sử dụng xe ô tô, xe gắn máy tại Việt Nam được tính từ thời điểm Bộ Công an cấp giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tuy nhiên, đối với xe ô tô đã tạm nhập khẩu là xe đã qua sử dụng, tại thời điểm chuyển nhượng, nếu năm sản xuất của xe quá 5 năm thì đối tượng được nhập khẩu trên không được chuyển nhượng xe cho cơ quan, tổ chức, thương nhân, cá nhân tại Việt Nam. Riêng trường hợp người mua xe là đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam thì được nhận chuyển nhượng xe; khi người mua xe này không có nhu cầu sử dụng xe hoặc khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thì phải tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy xe, không được phép chuyển nhượng xe tại Việt Nam.

Theo Quyết định 53, chính sách thuế khi chuyển nhượng đối với xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), áp dụng theo mức thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng tại thời điểm chuyển nhượng.

Đối với xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe) căn cứ tính thuế nhập khẩu là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tính thuế tại thời điểm chuyển nhượng xe. Cụ thể, trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại tính theo thời gian sử dụng xe tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm chuyển nhượng xe) và trị giá khai báo tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Thuế suất áp dụng theo mức thuế suất xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên đã qua sử dụng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm chuyển nhượng.

Thu Hương
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn