Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Tình hình hoạt động công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh
Võ Hoàng Lê - 1/08/2016 10:00 AM

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã tập trung bám sát các Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2016 của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 đã đề ra.

Tính đến hết tháng 6 năm 2016, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành thủ tục hải quan với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là 47,417 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 25,909 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu là 21,508 tỷ USD. Tại địa bàn Bắc Ninh nói riêng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là 26,99 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 14,620 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu là 12,370 tỷ USD.

Về số thu NSNN 6 tháng đầu năm 2016, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thu đạt 3.280,833 tỷ đồng, bằng 50,4% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao và đạt 46.9% chỉ tiêu phấn đấu của năm 2016. Tại riêng địa bàn Bắc Ninh, số thu NSNN 6 tháng đầu năm thu đạt 1.938,516 tỷ đồng, bằng 42,9% so với chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng thực hiện đúng các quy định, quy trình theo Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn, đồng thời đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Về công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tuyên truyền chính sách pháp luật của hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường các giải pháp tạo thuận lợi, kịp thời xử lý các vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Về công tác kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tập trung tiến hành kiểm tra sau thông quan vào một số lĩnh vực rủi ro cao, mặt hàng, doanh nghiệp trọng điểm. Tính đến hết tháng 6, đơn vị đã tiến hành thực hiện 22 cuộc kiểm tra sau thông quan, tổng số thu nộp NSNN qua công tác kiểm tra sau thông quan là 7.997.815.173 đồng, bắng 49,99% so với chỉ tiêu được Tổng cục Hải quan giao.

Trên mặt trận chống buôn lậu, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh không ngừng tăng cường thu thập thông tin, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao. Tính đến hết tháng 6, các đơn vị thuộc và trực thuộc đã thực hiện xử lý vi phạm hành chính 352 vụ, tổng trị giá 2.344.649.057 đồng.
Võ Hoàng Lê
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 169 Phố Vũ, đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: (0241) 3 875 236 - FAX: (0241) 3 875 237