Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Vướng mắc thực hiện Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Phòng Nghiệp vụ - 3/10/2017 12:00 PM
Ngày 16/06/2017 Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư 07/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2017. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 của Thông tư 07/2017/TT-B/K/HCN, có 02 trường hợp hàng hóa nhập khẩu được thông quan khi doanh nghiệp nộp đăng ký kiểm tra chất lượng gồm: - Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả tự đánh giá của người nhập khẩu. - Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được đánh giá dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận (sau đây viết tắt là tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định). Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 34, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành được thông quan khi hoàn thành nghĩa vụ về thuế theo quy định và có một trong các chứng từ dưới đây: - Giấy thông báo miễn kiểm tra; - Kết quả kiểm tra chuyên ngành đáp ứng yêu cầu quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành; - Kết luận của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với lô hàng được phép nhập khẩu. Nhận thấy các quy định nêu trên giữa 02 Thông tư không thống nhất, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã có công văn báo cáo Tổng cục Hải quan, đề nghị sửa đổi các văn bản có liên quan cho phù hợp với quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017.
Phòng Nghiệp vụ
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn