Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tổ chức lớp tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính
Cao Bá Điện - 16/01/2018 1:00 PM
 

     Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan của Cục hải quan tỉnh Bắc Ninh được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thủ tục, đúng quy trình, thẩm quyền, đối tượng và thời hiệu theo quy định của của Pháp luật, xong nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Cục hải quan tỉnh Bắc Ninh nên ngày 15 tháng giêng năm 2018 Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Vụ Pháp chế Tổng cục Hải quan mở lớp tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho các đồng chí là lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc Cục,  lãnh đạo Đội và cán bộ công chức làm công tác có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, nhằm đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính có hiệu quả và chất lượng, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và thống nhất trong toàn Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Lớp tập huấn trang bị những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm và kỹ năng về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được quy định tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC; Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ 81/2013/NĐ-CP; Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định xử phạt VPHC và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnhvực hải quan, Nghị định 45/2106/NĐ-CP ngày 26/5/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013. Sau đây là một số hình ảnh về lớp tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan khai mạc ngày 15/01/2018 tại Thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh.

A1
 

Toàn cảnh lớp tập huấn công tác xử lý VPHC trong lĩnh vực Hải quan

a2

Lớp tập huấn cũng là diễn đàn để cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm xử lý để giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tế.

a3

Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra phát biểu ý kiến tại lớp tập huấn

 

Cao Bá Điện, Phó trưởng phòng TCCB & Thanh tra
Tin liên quan:
 

 

© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn