Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Hội nghị tập huấn Nghị định 125/2017/NĐ-CP
Cao Bá Điện - 9/02/2018 3:00 PM
  

Ngày 16/11/2017  Chính phủ ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 cuả Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Danh mục Biểu thuế nhập khẩu mới gồm 10.813 dòng hàng ở cấp độ 08 số, tăng 1.255 dòng so với Biểu thuế nhập khẩu năm 2012. Theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP thì Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu mới đã bổ sung thêm một số dòng mới để cập nhật thay đổi về công nghệ, thương mại, kiểm soát an ninh lương thực, các chất ảnh hưởng đến môi trường..... Nghị định 125/2017/NĐ-CP cũng xóa bỏ một số dòng có kim ngạch thương mại thấp; mô tả lại một số dòng hàng để làm rõ phạm vi, xử lý vướng mắc và tạo thuận lợi cho việc  phân loại thực tế hàng hóa..... Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện từ ngày 01/01/2018.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị định 125/2017/NĐ-CP đối với công tác nghiệp vụ trong ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh nói riêng nên lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng tổ chức Hội nghị tập huấn để trang bị kiến thức cho cán bộ, công chức về các vấn đề liên quan đến thực hiện Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Ngày 06/02/2018, được sự quan tâm, giúp đỡ của Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã mở Hội nghị tập huấn về Nghị định 125/2017/NĐ-CP do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính trực tiếp giảng dậy với hơn 50 cán bộ, công chức của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tham dự. Dưới đấy là một số hình ảnh của Hội nghị tập huấn:

http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19321/Untitled%201.png

   Đ/c Nguyễn Bắc Hải, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh khai mạc Hội nghị

http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19321/Untitled%202.png

        Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính trực tiếp giảng dạy tại Hội nghị.

 

http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19321/Untitled%203.png

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Nghị định 125/2017/NĐ-CP

 

 

Cao Bá Điện
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn