Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
UBND Tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế Hải quan năm 2018
Phòng NV - 16/04/2018 4:00 PM

    Tiếp tục thực hiện  Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020 và trên cơ sở các kết quả triển khai quá trình cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Theo đề nghị của Cục Hải quan và Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế, hải quan năm 2018, dự kiến Hội nghị diễn ra vào ngày 27/04/2018. Tham gia Hội nghị có Cục Hải quan, Cục Thuế và các Sở ban ngành thuộc tỉnh Bắc Ninh và khoảng 350 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

     Mục tiêu của Hội nghị đối thoại là nhằm nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp; Để chỉ đạo các sở ngành liên quan có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động địa phương; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển. Những kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương sẽ được tổng hợp, kịp thời đề xuất với các Bộ, ngành xem xét giải quyết. Sau đối thoại sẽ giải quyết thực chất, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh...   

    Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thông báo để các doanh nghiệp biết, tham dự.

Phòng NV, Phòng NV
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn