Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Nội vụ tỉnh Bắc Ninh mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ
Phòng NV - 16/04/2018 4:00 PM
    Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện đúng quy định về công tác văn thư – lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc, ngày 11 tháng 04 năm 2018 Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư – lưu trữ tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho các đồng chí là lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc Cục, lãnh đạo Đội và cán bộ công chức làm công tác có liên quan đến văn thư lưu trữ.
http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19330/LUUCHU11.png
              Đ/c Cao Bá Điện – PTP Tổ chức cán bộ - Thanh tra  phát biểu tại lớp bồi dưỡng
    Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm và kỹ năng về công tác văn thư – lưu trữ quy định tại Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu và lưu trữ cơ quan; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 12/TT-BCA (A11) ngày 13/09/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước.
    Tham gia lớp học có trên 30 học viên, giảng viên là các đồng chí lãnh đạo giàu kinh nghiệm giảng dạy và thực tế thuộc Chi cục văn thư -  lưu trữ của Sở Nội vụ. Đặc biệt sau mỗi nội dung giảng dạy có phần làm bài tập và giải đáp thắc mắc giúp cho mỗi học viên nắm vững hơn những kiến thức đã được học.
Phòng NV, Phòng NV
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn