Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tham dự Hội nghị công tác kiểm tra STQ lần thứ XI - năm 2018
STQ - 27/04/2018 10:00 AM
   Ngày 19/4, tại TP. Đà Lạt, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị Công tác kiểm tra sau thông quan lần thứ XI - năm 2018 với sự tham dự của gần 400 đại biểu là cán bộ công chức làm công tác kiểm tra sau thông quan đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Đoàn đại biểu Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Bắc Hải, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị.
http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19331/STQ%2011.png
  
   Năm 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã giao lực lượng KTSTQ thực hiện thu qua công tác KTSTQ đạt tối thiểu 2.000 tỷ đồng và số cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan đạt tối thiểu 1.240 cuộc. Trong bối cảnh năm đầu tiên triển khai mô hình tổ chức mới, Cục KTSTQ và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động KTSTQ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao với định hướng chú trọng kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật các doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp có kim ngạch, số thuế nộp ngân sách lớn; Đồng thời chú trọng phân tích thông tin để kịp thời kiểm tra các doanh nghiệp, mặt hàng, nhóm mặt hàng có rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm lớn; Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan tại các Chi cục Hải quan đối với các tờ khai trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được thông quan đối với các lô hàng có nghi vấn về trị giá, mã số, các lô hàng luồng xanh.
   Theo báo cáo tổng kết tại Hội nghị, cả nước có 19 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về số cuộc kiểm tra tại trụ sở Người khai hải quan và số thực thu qua KTSTQ được giao từ đầu năm: Vũng Tàu, Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bình Dương, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Nam Ninh, Đắk Lắk, Cao Bằng, Cà Mau, Hà Tĩnh, Bình Phước, Gia Lai, Quảng Bình, Hà Giang. Trong đó, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh là đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu 460% (số thu ngân sách nhà nước chỉ tiêu giao 10 tỷ, kết quả thực thu 56 tỷ).
   Hội nghị cũng đưa ra một số định hướng công tác KTSTQ trong năm 2018 nhằm đảm bảo hoạt động KTSTQ đạt hiệu quả, khắc phục các tồn tại của công tác KTSTQ trong những năm qua và năm 2017, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống KTSTQ trong tổng thể Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020 hiện đại, chuyên nghiệp, chuyên sâu phù hợp với chuẩn mực quốc tế, hoạt động tập trung thống nhất và hiệu quả từ Tổng cục Hải quan đến các Cục Hải quan trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và áp dụng quản lý rủi ro, đáp ứng yêu cầu quản lý và cải cách phát triển, hiện đại hóa ngành Hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK hàng hóa.
http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19331/STQ21.png
      

Đồng chí Vũ Ngọc Anh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phát biểu tại

Hội nghị


   Chủ trì hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh chỉ đạo, ngoài các báo cáo đánh giá về công tác KTSTQ, hội nghị còn có các chuyên đề về công tác KTSTQ về trị giá, mã số, gia công và chuyên đề về một số chính sách đối với hàng hóa XNK, các vấn đề về kiểm tra hồ sơ, xử lý thông tin, tài liệu, giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm. Đặc biệt cần lưu ý các vấn đề làm sao để tăng chất lượng kết quả kiểm tra DN, giảm thiếu tình trạng khiếu nại, khiếu kiện về kết quả KTSTQ. Bên cạnh đó là vấn đề quy trình nghiệp vụ ban hành kèm theo Thông tư 38, trong đó có quy định cụ thể về trách nhiệm của người giao và người được giao nhiệm vụ, quy trình mới cũng quy định rõ về việc xử lý kỷ luật đối với trường hợp người được giao nhiệm vụ mà không thực hiện.
 
                               Đoàn đại biểu Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tham dự Hội nghị
 
http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19331/STQ31.png
 
http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19331/STQ41.png


STQ, STQ
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn