Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan 2018
TCHQ - 2/07/2018 4:00 PM
http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19337/0001%201.png
 
 
http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19337/0003%203.pnghttp://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19337/0002%202.png
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TCHQ, TCHQ
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: Số 99 đường Lê Quang Đạo, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn