Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai hệ thống chất lượng
NV - 4/10/2018 3:00 PM
       Ngày 27/09/2018, tại Hội trường Chi cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện năng suất Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị thuộc và trực thuộc.
http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19338/Untitled2%201.png

                             Đ/c Lê Tú Anh – Phó chánh Văn phòng Cục khai mạc Hội nghị

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng trình tự, thời gian, tạo sự công khai, minh bạch trong các cơ quan quản lý nhà nước, giảm chi phí, phiền hà cho người dân, tổ chức. Đồng thời việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính. Tại đây, các đại biểu đã được phổ biến các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 và một số thay đổi so với TCVN ISO 9001:2008; triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính Nhà nước; tìm hiểu về mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng do Bộ Tài chính ban hành…

http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19338/Untitled1%202.png

Đ/c Trần Sỹ Quân – Giảng viên Viện năng suất Việt Nam hướng dẫn xây dựng, áp dụng ISO 9001:2015 trong CCHC thuộc lĩnh vực HQ

Sau Hội nghị, các đơn vị nắm bắt được các yêu cầu, điều kiện của TCVN ISO 9001:2015 để từ đó, áp dụng vào hoạt động của đơn vị mình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính./.

NV, PNV
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: Số 99 đường Lê Quang Đạo, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn