Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Thông báo phát người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên
VP - 26/03/2019 11:00 AM
   

       Thực hiện hướng dẫn tại Quyết định số 178/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2019 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 08/03/2019 Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-HQBN về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

      Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh xin thông báo thông tin người thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên như sau:

       1. Họ và tên: Trần Thành Tô

          Chức vụ: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh

          Số điện thoại: 0989013699

          Địa chỉ email:tott.bni@customs.gov.vn

       2.Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

          Chức vụ: Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh

          Số điện thoại: 0903424843

          Địa chỉ email:hungnm.bni@customs.gov.vn

 

     Trân trọng./.

VP, VP
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn