Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải nộp thuế, lệ phí qua ngân hàng từ ngày 01/04/2019
BG - 26/03/2019 3:00 PM

Thực hiện quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2019. Theo đó, kể từ ngày 01/04/2019, các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng thương mại thực hiện nộp ngân sách nhà nước bằng hình thức thanh toán không thu tiền mặt hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp vào tài khoản của KBNN.

Ngày 01/03/2019, Tổng cục Hải quan có công văn số 1209/TGHQ-TXNK chỉ đạo các Cục Hải quan Các tỉnh Thành phố niên yết công khai thông tư 136/2018/TT-BCT tại trụ sở cơ quan hải quan và các địa điểm làm thủ tục hải quan, đồng thời phối hợp với các ngân hàng phối hợp thu và kho bạc nhà nước trên địa bàn thông báo cho các để chi nhánh Ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp nắm thông tin về chính sách mới và chủ động trong việc nộp thuế phí,lệ phí hải quan. Như vậy, kể từ ngày 01/04/2019, để đảm bảo minh bạch hóa trong thu nộp thuế, phí, lệ phí Hải quan, cơ quan Hải quan không được phép thu tiền mặt tại cơ quan hải quan đối với người nộp thuế có tài khoản ngân hàng thương mại.

BG, BG
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn