Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Chi cục Hải quan Thái Nguyên đẩy mạnh các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao nhất
Lê Tú Anh - 28/03/2019 2:00 PM

         Đó là một trong những yêu cầu của Lãnh đạo Chi cục quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức trong toàn đơn vị.

Nhận thấy năm 2019 Chi cục Hải quan Thái Nguyên gặp không ít khó khăn, đó là: Biên chế còn thiếu, công chức phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, dẫn tới khó khăn trong việc triển khai một số công tác chuyên môn; Chỉ tiêu thu ngân sách cao (3.350 tỷ đồng), trong khi đó hoạt động của các DN lớn trên địa bàn Thái Nguyên có xu hướng bão hòa, ít tăng trưởng nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách. Theo đánh giá, kết quả thu NSNN trong 2 tháng đầu năm 2019 mới đạt 348 tỷ đồng (bằng 10,39% kế hoạch được giao).

Trước tình hình đó, Chi cục đã yêu cầu các tổ, đội công tác xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác chuyên môn nghiệp vụ (về quản lý hàng hóa XNK, thu NSNN, kiểm soát chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, ...), trong đó phải đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, chú trọng đẩy mạnh các giải pháp để đạt kết quả cao nhất. Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thu NSNN được giao là 3.350 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chi cục cũng xác định rõ những nội dung quan trọng, phải duy trì thực hiện thường xuyên, lên tục, đó là:

Cán bộ, công chức trong đơn vị đa số làm việc xa nhà, do vậy đơn vị xác định làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức; chủ động trong công tác phòng, chống tham nhũng, duy trì kỷ cương kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ và thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh;

Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015 trong hoạt động nghiệp vụ; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; duy trì thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa quốc gia...

Thường xuyên tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp; Đặc biệt, quan tâm đến việc nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, động viên, thu hút, các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Đồng thời, thực hiện các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên cơ sở quy định của pháp luật.

Với những nội dung, giải pháp trên cùng với sự thống nhất, đồng lòng của tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị tin tưởng rằng Chi cục Hải quan Thái Nguyên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019./.
http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19345/Untitled11.png

Cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Thái Nguyên hướng dẫn thủ tục hải quan cho Doanh nghiệp

 
 
 
Lê Tú Anh, Tú Anh
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn