Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Tổng cục Hải quan bổ sung, nâng cấp hệ thống nộp thuế điện tử
NV - 8/04/2019 11:00 AM

     Nhằm đáp ứng quy định về an ninh an toàn hệ thống khi thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà nước và hỗ trợ người nộp thuế một số tiện ích trên Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Đến nay chương trình đã hoàn thiện và đang chuẩn bị cập nhật, nâng cấp chính thức Chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Việc nâng cấp chương trình có thay đổi cơ bản so với chương trình người nộp thuế đang thực hiện, trong đó có nâng cấp thay đổi cơ bản về người sử dụng.

     Trước khi chính thức nâng cấp chương trình, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 7067/TCHQ-TXNK ngày 30/11/2018 gửi đến các ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để thông báo và hướng dẫn người nộp thuế sử dụng chương trình nâng cấp (chi tiết theo công văn đính kèm).

     Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thông báo đến người nộp thuế để thực hiện hoàn thành bổ sung thông tin trước thời gian hệ thống được nâng cấp./.

http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19349/0001%201.jpg

http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19349/00022.jpg

http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19349/00033.jpg

 

NV, NV
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn