Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Hải quan tỉnh Bắc ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2019
NV - 22/04/2019 12:00 PM

Trên cơ sở Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2019 của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bắc Ninh đã cụ thể hóa cải cách thủ tục hành chính năm 2019 bằng kế hoạch số 398/KH-HQBN ngày 14/03/2019 theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai và thống nhất nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các giải pháp cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính trong năm 2019chú trọng vào một số nội dung như sau:

1. Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan.

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình Hệ thống công nghệ thông tin nghiệp vụ Hải quan với trọng tâm là Hệ thống VNACCS/VCIS. Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo kế hoạch của ngành Hải quan.

3. Tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tham vấn trọng điểm Hải quan-Doanh nghiệp và các bên đối tác; tuyên truyền, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp thông qua chuyên mục “ Hỏi& đáp ” trên website nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan, bảo đảm việc tuân thủ chính sách, pháp luật.

4. Hiện đại hóa quản lý hành chính trong hoạt động quản lý điều hành của đơn vị như: ứng dụng hệ thống Edocs Customs, các phần mềm riêng có của Cục Hải quan Bắc Ninh.

5. Tiếp tục thực hiện Đề án hiện đại hoá thu nộp ngân sách theo phương thức điện tử với các ngân hàng đã ký thoả thuận hợp tác.

6. Đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan như triển khai giám sát 100% bằng camera; nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo tương thích, an ninh, an toàn cao 24/24 và 24/7;

7. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong mọi hoạt động quản lý của đơn vị.

NV, NV
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn