Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Hải quan Bắc Ninh tăng cường các giải pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước
HQBN - 2/05/2019 10:00 AM

      Năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 10.900 tỷ đồng. Tính đến ngày 25/4/2019, toàn Cục đã thu được 3.187 tỷ đồng, đạt 29,25% dự toán, nếu tính bình quân theo tháng thì số thu này chưa đạt kế hoạch đề ra của Cục (33%). Kết quả thu chưa đạt kế hoạch đề ra có nhiều nguyên nhân như chỉ tiêu thu cao, một số mặt hàng được cắt giảm thuế quan theo lộ trình gia nhập các hiệp định thương mại Quốc tế của Việt Nam, địa bàn ít có dự án đầu tư mới, và nếu có dự án đầu tư mới thì hầu hết là đăng ký theo loại hình doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế…. Để phấn đấu hoàn thành chỉ thu ngân sách, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã yêu các các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn. Hướng dẫn các Doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của nhà nước để đảm bảo khai đúng, khai đủ thuế. Về phía cơ quan Hải quan sẽ tăng cường công tác kiểm tra trị giá hải quan (giá tính thuế), thực hiện phân loại hàng hóa và mã thuế đúng quy đinh, đặc biệt là các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch XNK lớn; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành để ngăn chặn, kiểm tra phát hiện các hành vi gian lận thương mại qua giá, thuế suất, C/O …, xác định trọng tâm trọng điểm các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu kim ngạch bất thường. Rà soát việc thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế (hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất…): tăng cường công tác kiểm tra Báo cáo quyết toán của doanh nghiệp, thực hiện hoàn thuế, không thu thuế đúng chính sách thuế, chính sách mặt hàng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện hợp đồng gia công, quản lý và xử lý phế liệu, phế phẩm của hàng gia công, sản xuất xuất khẩu và hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thông qua quá trình phân tích đánh giá rủi ro đối với từng doanh nghiệp. Tập trung kiểm tra sau thông quan tờ khai luồng xanh có thuế suất cao, trị giá khai báo thuộc Danh mục rủi ro về giá, thiện hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm…, thanh tra công vụ, thanh tra thuế được chú trọng và thực hiện thường xuyên tại các đơn vị thuộc Cục; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong hoạt động chống buôn lậu gian lận thương mại.

Với các giải pháp nêu trên, cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành chỉ tiêu dự toán mà Bộ Tài chính giao trong năm 2019, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu của toàn ngành Hải quan.

                                                                             Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh
HQBN, HQBN
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn