Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Quy định mới về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
HQ Bac Giang - 15/05/2019 11:00 AM

Ngày 19/4/2019, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/6/2019, chấm dứt hiệu lực của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quyết định này có nhiều nội dung mới, khắc phục những tồn tại, bất cập và những vướng mắc trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp cũng như trong công tác quản lý của cơ quan Hải quan. Trong đó, một số điểm mới đáng chú ý như:

- Quyết định đã tách riêng việc quản lý nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và máy móc, thiết bị đã qua sử dụng với các tiêu chí, hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu khác nhau. Đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, phải đáp ứng 05 tiêu chí; đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng cần đáp ứng 02 tiêu chí. Quy định cụ thể tại Điều 5 và Điều 6 của Quyết định.

- Quyết định không áp dụng đối với trường hợp máy móc, dây chuyền thiết bị đã qua sử dụng nhận chuyển giao từ đối tác nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mua tài chính; thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa sau khi hết hạn tạm nhập để thi công công trình hoặc tạm nhập theo hình thức thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài; chuyển giao giữa các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài.

- Về tuổi của máy móc, thiết bị, Quyết định đã mở rộng tuổi của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu thuộc một số lĩnh vực cụ thể (Phụ lục I kèm theo quyết định) lên 15 đến 20 năm.

- Một quy định mới đối với việc giám định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện nhập khẩu, đó là: Việc giám định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải được thực hiện tại nước xuất khẩu trong trạng thái dây chuyền công nghệ đang hoạt động.Chứng thư giám định có hiệu lực trong vòng 18 tháng tính từ thời điểm cấp chứng thư đến thời điểm dây chuyền công nghệ về đến cửa khẩu Việt Nam.

- Một số điều khoản chuyển tiếp:

Đối với hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận cho phép nhập khẩu, hoặc tiếp nhận (Nhưng chưa có kết quả giải quyết vào thời điểm Quyết định này có hiệu lực) theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN, trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì doanh nghiệp nhập khẩu được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN.

Đối với dự án đầu tư có nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng đã thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN.

Ngoài các điểm nêu trên, Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ còn có nhiều nội dung mới, chi tiết, cụ thể hơn so với Thông tư 23/2015/TT-BKHCN. Những thay đổi này phù hợp với thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, tránh được những hậu quả về môi trường do máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng gây ra.

Cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Hải quan và các cơ quan, tổ chức có liên quan cần sớm triển khai nghiên cứu chi tiết các nội dung của Quyết định, để việc tổ chức thực hiện được thuận lợi, nhanh chóng khi Quyết định chính thức có hiệu lực vào ngày 15/6/2019 tới đây.

HQ Bac Giang, HQ Bac Giang
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn