Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm của loại hình SXXKchuyển tiêu thụ nội địa
Phong Nghiep Vu - 30/05/2019 5:00 PM

Chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa; phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩukhi chuyển tiêu thụ nội địa được tính như thế nào?... Đây là thắc mắc của không ít doanh nghiệp vừa được Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tạicông văn số 5845/BTC-TCHQ ngày 22/05/2019. Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thống nhất về thuế đối với phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa như sau:

1.Giai đoạn từ 01/09/2016 (ngày Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 hiệu lực) đến trước ngày 05/06/2018 (ngày Thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực):

Đối đối với phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩuchuyển tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp đã thực hiện kê khai nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) (nếu có) với cơ quan Thuế thì không phải kê khai, điều chỉnh lại với cơ quan Hải quan.

Khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình bản kê khai phế liệu, phế phẩm, chứng từ nộp thuế với cơ quan Thuế cho cơ quan Hải quan để thực hiện thanh khoản.

Trường hợp doanh nghiệp chưa kê khai và nộp đủ các loại thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có) với cơ quan Thuế trong giai đoạnnày thì phải kê khai bổ sung và nộp thuế cho cơ quan Hải quan theo quy địnhtại khoản 49 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

       2. Giai đoạn kể từ ngày 05/06/2018 (ngày Thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực) trở đi thực hiện theo quy định tại khoản 49 Điều 1Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018, cụ thể như sau: Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu (SXXK) khi bán, tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khẩu nhưng phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) nếu có, thuế bảo vệ môi trường (BVMT) (nếu có) và gửi đến cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiếu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phụ lục IIa ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính. Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy, người khai hải quan khai theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC dẫn trên.
Phong Nghiep Vu, Phong Nghiep Vu
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn