Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Tổng cục Hải quan ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2019 - 2020
Van Phong - 26/06/2019 2:00 PM
Ngày 13/6/2019,Tổng cục Hải quan có Quyết định số 1695/QĐ-TCHQvề việc ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2019 – 2020.
http://bncustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/19370/Untitled1.jpg
Tổng cục Hải quan tiến tới chuyển đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Theo đó, mục tiêu chất lượng năm 2019 – 2020 mà Tổng cục Hải quan hướng tới là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan,nâng mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ít nhất đạt 70% tại các chỉ số chính thuộc các chỉ tiêu theo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020; Hoàn thiện hệ thống hải quan điện tử, xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin tổng thể; Phối hợp với các Bộ, Ngành cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Phấn đấu xây dựng Hải quan Việt Nam phát triển ngang bằng với Hải quan các nước ASEAN 4.

Về chính sách chất lượng, Tổng cục Hải quan cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tiến tới chuyển đổiviệc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để đảm bảo các yêu cầu: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh; Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời và tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước; Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Phương châm hoạt động là “Kỷ cương – hành động – hiệu quả”, không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành chuyên sâu.
 
Van Phong, VP
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn