Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định 1711/QĐ-BTC
HQBG - 23/07/2019 4:00 PM

          Thực hiện Quyết định số 1711/QĐ-BCT ngày 18/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được mạ hoặc không mạ, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc. Ngày 03/7/2019, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 4387/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT. Theo đó, để đảm bảo việc khai báo và áp dụng chính sách mức thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá đối với các mặt hàng do Bộ Công thương ban hành đồng thời theo 02 Quyết định (Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 được sửa đổi tại Quyết định số 1561/QĐ-BCT ngày 05/6/2019 của Bộ Công Thương và Quyết định số 1771/QĐ-BCT ngày 18/6/2019) thì doanh nghiệp chỉ phải nộp một trong hai loại thuế tự vệ hoặc thuế chống bán phá giá, mức thuế áp dụng là mức thuế có thuế suất cao hơn. Cụ thể như sau:

- Đối với các mặt hàng bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đang thuộc đối tượng áp dụng của biện pháp tự vệ trong hạn ngạch theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1596/QĐ-BCT thì doanh nghiệp phải khai báo thuế chống bán phá giá và áp dụng mức thuế chống bán phá giá của các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài được xác định theo hướng dẫn tại cột 3 Mục 3 của Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT;

- Đối với các mặt hàng bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đang thuộc đối tượng áp dụng của biện pháp tự vệ ngoài hạn ngạch theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1561/QĐ-BCT:

+ Trường hợp mức thuế chống bán phá giá của nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài được xác định theo hướng dẫn tại Mục 3, Mục 4, Mục 5 của Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT cao hơn mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch 19% thì doanh nghiệp phải khai báo thuế chống bán phá giá và áp dụng mức thuế chống bán phá giá tương ứng theo hàng ngang tại Cột 3 Mục 3 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT.

+ Trường hợp mức thuế chống bán phá giá của nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài được xác định theo hướng dẫn tại Mục 3, Mục 4, Mục 5 của Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT thấp hơn mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch 19% thì doanh nghiệp phải khai báo thuế tự vệ và áp dụng mức thuế 19%.

Các doanh nghiệp nghiên cứu chi tiết nội dung của các Quyết định trên và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để việc tổ chức thực hiện được thuận lợi.

HQBG, HQBG
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn