Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Thu thập thông tin hồ sơ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro của cơ quan Hải quan
Le Tu Anh - HQTN - 26/07/2019 10:00 AM

Thời gian qua, Chi cục Hải quan Thái Nguyên đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Với đặc điểm các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan Thái Nguyên, chủ yếu là doanh nghiệp FDI, chế xuất, gia công, SXXK; có quy mô hoạt động, cách thức quản lý, hiểu biết pháp luật của mỗi doanh nghiệp khác nhau. Do đó, việc nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp được Chi cục đánh giá cao và duy trì thực hiện thường xuyên.

Để có đầy đủ thông tin đánh giá chính xác mức độ tuân thủ pháp luật và áp dụng các chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Thái Nguyên đã tăng cường công tác thu thập thông tin xây dựng hồ sơ doanh nghiệp để áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong công tác quản lý nhà nước về hải quan. Sau khi được giao chỉ tiêu thu thập thông tin năm 2019, Chi cục đã xây dựng kế hoạch chi tiết và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong đó tập trung vào những doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn và những doanh nghiệp lớn theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Theo đó, Chi cục đã triển khai thu thập thông tin 159 doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn.

Ngoài ra, công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan Thuế, Ban QL các KCN, Khu kinh tế, công an, … trong và ngoài tỉnh cũng được Chi cục quan tâm, đây là nguồn thông tin quan trọng, khách quan trong việc đánh giá hoạt động của doanh nghiệp.

Kết quả tính đến 15/7/2019, Chi cục gửi văn bản đề nghị phối hợp trao đổi thông tin với 32 cơ quan, ban ngành và 113 doanh nghiệp; Trong đó đã tiếp nhận 70 thông tin, xây dựng hoàn thành 34 hồ sơ doanh nghiệp; đề xuất, báo cáo Cục xây dựng 01 tiêu chí QLRR chính xác, có chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý.

Được sự ủng hộ, phối hợp của các cơ quan, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong cung cấp, trao đổi thông tin xây dựng hồ sơ doanh nghiệp đã góp phần cho Chi cục Hải quan Thái Nguyên thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về hải quan và qua đó hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp, sớm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao./.
Le Tu Anh - HQTN, Le Tu Anh - HQTN
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn