Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Một số quy định mới trong Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
HQBG - 13/09/2019 10:00 AM

Ngày 26/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Quyết định này có hiệu lực ngày 01/9/2019 và thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017. Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg bổ sung thêm một số nội dung mới, phù hợp vớiyêu cầu quản lý thực tiễn. Cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan hải quan và cán bộ, công chức hải quan cần tìm hiểu rõ các nội dung mới để áp dụng khi Quyết định này chính thức có hiệu lực. Có thể điểm qua một số nội dung mới như sau:

- Về cửa khẩu nhập:

Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg đã quy định rõ thế nào là cửa khẩu nhập để doanh nghiệp có thể lựa chọn cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan đối với từng tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không.

Cụ thể, đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu nhập là cảng biển, cảng hàng không nơi hàng hóa được dỡ xuống hoặc cảng biển, cảng hàng không ghi trên vận đơn nơi hàng hóa được vận chuyển đến.

Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập là ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới. Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường sông, cửa khẩu nhập là cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam. Đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chỉ định cửa khẩu nhập khẩu thì cửa khẩu nhập thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương.

          - Về địa điểm làm thủ tục hải quan có một số bổ sung:

Đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất tiêu dùng trong nước, sản xuất xuất khẩu và chế xuất được được bổ sung thêm địa điểm làm thủ tục là: Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

Hàng hóa đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan (trừ hàng hóa đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của BCông Thương chỉ được gửi kho ngoại quan tại tỉnh, thành phố nơi có cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất).

Hàng hóa tạm nhập khẩu và hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh được làm thủ tục hải quan tại các địa điểm theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Xăng các loại nhập khẩu từ nước ngoài hoặc từ kho ngoại quan nhập khẩu vào nội địa được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi thương nhân có kho xăng dầu đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

          - Về danh mục ban hành kèm theo: Có một số thay đổi chi tiết đã được thể hiện cụ thể trong danh mục; ngoài ra có các điểm thay đổi cơ bản như:

+ Danh mục bổ sung thêm:

Hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thcó cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Danh mục loại bỏ:

Hàng hóa phải kiểm dịch động vật theo Danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Hàng hóa phải kiểm dịch thủy sản theo Danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Hàng hóa phải kiểm dịch thực vật theo Danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Phế liệu theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

HQBG, HQBG
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn