Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Triển khai phiên bản mới của Cổng TTĐT Tổng cục Hải quan
HQ (Tong Cuc Hai quan) - 28/10/2019 11:00 AM

Triển khai phiên bản mới của Cổng TTĐT Tổng cục Hải quan tại địa chỉ tongcuc.customs.gov.vn. Trong thời gian tới, phiên bản cũ tại địa chỉ www.customs.gov.vn vẫn tiếp tục được duy trì.

Nguồn tin:  HQ, HQ
Tong Cuc Hai quan
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn